Nieuwsbrief K.F.C. Heist - 24 januari 2022

Beste leden, spelers en ouders,

Trainerscursus UEFA C

We zijn trots dat 6 leden van KFC Heist momenteel op maandagavond  de trainerscursus UEFA C volgen. Dit zal alleen maar leiden tot een hogere kwaliteit van de aangeboden trainingen en ondersteuning. Gevolg is wel dat de planning van de trainingen op maandag hier wat hinder van ondervinden. Gelieve hierbij rekening te houden.

Paastornooi "Camiel Traen"

Helaas moeten we aankondigen dat ook dit jaar het paastornooi "Camiel Traen" voor U7 tot en met U11 wordt afgelast en dit door de grote onzekerheid van de maatregelen die een dergelijke organisatie met zich meebrengen.

Wel zal iedere trainer kijken om in het voorjaar deel te nemen aan tornooien van andere sportclubs.

Voetbalstages

Om onze leden toch wat extra's aan te bieden, organiseren we terug enkele voetbalstages:

- 3-daagse techniekstage: in de paasvakantie (van maandag 4 tot en met woensdag 6 april) --> info en inschrijven kan via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSCXGIu0e6opWFL81BfQj6YzfdO_xBbjfRuH40yn-Li1C2IQ/viewform?usp=sf_link

- voetbalstage: eerste week van juli (van 04/07 tot 08/07)  --> info en inschrijven kan via deze link:  https://www.voetbalstages.be/informatie-kfc-heist 

- combi-stage tennis-voetbal (i.s.m. TCD) : tweede week van juli (11/07 tot 15/07) en en tweede week van augustus (08/08 tot 12/08) --> voor meer info:  https://tennisclubduinbergen.be/lessen/ en klik op "tennis --> zomer" - zie  week 2 en/of week 6

Hopelijk kunnen we veel spelertjes van KFC Heist ontmoeten op deze stages!

Formulieren bij een sportongeval

Ons secretariaat meldde ook om de formulieren bij een sportongeval nauwkeurig en snel te laten invullen door de dokter en het binnen de  week terug te bezorgen bij KFC Heist (secretariaat: Heiststraat 88 in Zeebrugge of in de kantine Pannenstraat 282 in Heist).

Hieronder nog eens kort de procedure (ook terug te vinden via: Procedure bij ongeval (kfcheist.be)

- bij een blessure of een vermoeden van een blessure op training of in een wedstrijd: verwittig onmiddellijk de trainer en vraag steeds het formulier "aangifte ongeval" (zie bijlage) bij de trainer of in de kantine

- de achterzijde moet ingevuld worden door de arts die de eerste vaststellingen doet

- de voorzijde vul je zelf zo nauwkeurig mogelijk in + voorzie dit van een kleefvignet van uw mutualiteit.

- dien dit formulier binnen de 8 kalenderdagen in bij het secretariaat of in de kantine

- verzamel alle betaalbewijzen, rekeningen en facturen (die worden later ingediend als het dossier werd aanvaard door de verzekering van de KBVB)

- vooraleer de sportactiviteiten terug aan te vatten, dient het "attest van genezing" ingevuld te worden door de behandelend arts.

Heb je vragen hierover, neem dan zeker contact op met onze secretaris Nancy Brouckaert (0480/648084)

Vriendelijke groeten,
namens KFC Heist